Badania analityczne

Nazwa badania

Cena

HEMATOLOGIA

Morfologia 3 DIFF

9 zł

Rozmaz

6 zł

OB.

6 zł

HEMATOLOGIA

Retikulocyty

7 zł

APTT (czas K-K)

13 zł

PT (czas protrombiny,INR)

12 zł

Fibrynogen

17 zł

D-Dimery ilościowo

50 zł

CHEMIA KLINICZNA

ALAT

8 zł

ASPAT

8 zł

Transaminazy (ALAT+ASPAT)

14 zł

α-Amylaza (diastaza)

14 zł

Białko całkowite

10 zł

Białko frakcje(proteinogram)

25 zł

Bilirubina całkowita

10 zł

Bilirubina bezpośrednia

Cholesterol całkowity

10 zł

Cholesterol HDL

10 zł

Cholesterol LDL

10 zł

Trójglicerydy (TG)

12 zł

Lipidogram

28 zł

Cholinoesteraza

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

15 zł

Fosfataza zasadowa (ALP,AP)

13 zł

Fosfataza kwaśna (AcP)

13 zł

Fosfataza sterczowi ( )AcP-P)

g-Glutamylo-transpeptydaza (GGTP)

13 zł

Glukoza

9 zł

Krzywa cukrowa (2 pkt 50g)

18 zł

Krzywa cukrowa (3 pkt 75g

27 zł

Lipaza

20 zł

Albumina

20 zł

Mocznik

10 zł

Kreatynina

10 zł

Kinaza Kreatynowa(CPK,CK-NAC)

20 zł

Sód

9 zł

Potas

9 zł

Elektrolity

18 zł

Kwas moczowy

11 zł

Wapń całkowity

10 zł

Wapń zjonizowany

Magnez

10 zł

Fosfor nieorganiczny

10 zł

TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)

13 zł

Żelazo (Fe)

11 zł

Lit

Cynk

43 zł

Miedź

55 zł

badania SEROLOGICZNE

ASO-miano

18 zł

CRP-ilościowo

18 zł

RF-ilościowo

18 zł

Odczyn Waler-Rose

20 zł

Ceruloplazmina

Serologia kiły VDRL – nasze badanie

25 zł

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

TSH

25 zł

FT3

25 zł

FT4

25 zł

Anty-TG

39 zł

Anty-TPO(p/ciała peroksydazowe)

40 zł

p/c TRAB(p/c przeciw receptorom tarczycy)

75 zł

Tyreoglobulina

Kalcytonina

HORMONY

FSH

28 zł

LH

28 zł

Estradiol

28 zł

Progesteron

28 zł

Prolaktyna

28 zł

Testosteron

28 zł

HCG-ilościowo

30 zł

SHBG(globulina wiążąca hormony płciowe)

40 zł

DHEA-S( siarczan dehydroepiandrostendionu)

40 zł

DHEA(dehydroepiandrostendio)

Estriol wolny

Testosteron wolny

50 zł

Wolna podjednostka HCG/F-HCG-beta

30 zł

PAPP-AKRYPTOR

17-OH Progesteron

50 zł

AMH (anty-milerian, ocena rezerwy kom.jajowych)

180 zł

INHIBINA B (drożność jajników)

POZOSTAŁE HORMONY

ACTH(hormon adenokortykotropowy)

33 zł

Kortyzol

38 zł

parahormon

38 zł

Hormon wzrostu

38 zł

Aldosteron

52 zł

Androstendion

45 zł

INNE

Kwas Waniliomigdałowy VAM DZM

Karbamazepina

Kwas Walproinowy

55 zł

Witamina D3 matabolit 1,25(OH)niedobór Wit. D3

Witamina D3 metabolit 25(OH)złe wchłanianie Wit. D3

65 zł

MARKERY NOWOTWOROWE

PSA(specyficzny antygen prostaty)

28 zł

PSA – panel (PSA,FPSA,wskaźnik FPSA/PSA)

65 zł

AFP(alfa-fetoproteina)

38 zł

CA 125 (m.in.marker raka jajnika)

38 zł

CA 15.3 (m.in.marker raka sutka,jajnika,płuc)

40 zł

CA 19.9 (m.in.marker raka przewodu pokarmowego)

40 zł

CEA (antygen karcioembrionalny)

37 zł

Marker SCC(płasko- nabłonkowy płuc)

TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy)

55 zł

HE4

140 zł

DIAGNOSTYKA CHORÓB SERCA

Troponina I

Mioglobina

NT-proBNP

Homocysteina

CK-MB

DIAGNOSTYKA ANEMII

Ferrytyna

39 zł

Witamina B12

40 zł

Kwas foliowy

34 zł

Erytropoetyna

Transferyna

39 zł

DIAGNOSTYKA CUKRZYCY

C-peptyd

Insulina

35 zł

HbA1c(hemoglobina glikolizowana)

35 zł

DIAGNOSTYKA WZW

WIRUS A

Anty HAV Total

Anty HAV IgM

WIRUS B

HBS antygen –test jakościowy

28 zł

Anty-HBS – test ilościowy/przeciwciała

30 zł

Hbe-antygen

38 zł

Przeciwciała anty-Hbc całkowite

33 zł

WIRUS C

Przeciwciała anty-HCV

28 zł

CHOROBY INFEKCYJNE

Awidność p/ciał IgG dla CMV

80 zł

Awidność p/ciał IgG dla Toxoplasma gondi

Borelioza -IgG test ilościowy ELISA

45 zł

Borelioza –IgM test ilościowy ELISA

45 zł

Borelioza –IgG met. Western-blot

105 zł

Borelioza –IgM met. Western-blot

105 zł

Chlamydia pneumoniae IgG ilościowo

45 zł

Chlamydia pneumoniae IgM ilościowo

45 zł

CMV IgM – test ilościowy  37 zł
CMV IgG – test ilościowy  37 zł
Helicobacter pylori

38 zł

Przeciwciała anty-HIV1/HIV2

48 zł

Różyczka IgG –test ilościowy

35 zł

Różyczka IgM –test półilościowy

35 zł

Toksoplazma IgG –test ilościowy

28 zł

Toksoplazma IgM –test półilościowy

28 zł

Bortedella pertussis IgG (ELISA-krztrusiec)

65 zł

Bortedella pertussis IgM (ELISA-krztrusiec)

65 zł

EBV IgG –test ilościowy

50 zł

EBV IgM –test ilościowy

50 zł

Mycoplasma pneumoniae IgG (ELISA)

45 zł

Mycoplasma pneumoniae IgM(ELISA)

45 zł

Immunoglobuliny IgE całkowite

30 zł

Immunoglobuliny IgA

26 zł

Immunoglobuliny IgM

26 zł

Immunoglobuliny IgG

26 zł

SEROLOGIA GRUP KRWI

Oznaczenie grupy krwi

46 zł

Przeciwciała kobiet ciężarnych(odczyn Combsa)

40 zł

AUTOIMMUNOLOGIA

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA1

60 zł

Przeciwciała przeciwjądrowe,przeciwjąderkowe i cytoplazmatyczne(dsDNA,ssDNA,RNP,Sm,Scl-70,LaRo,histonowe,mitochondrialne,szkieletowe)ANA2

100 zł

Przeciwciała przeciw endomysium IgA,EmA

90 zł

Przeciwciała przeciw endomysium IgG EmA

75 zł

Przeciwciała przeciw endomysium IgG i IgA EmA(łącznie)

110 zł

Przeciwciała przeciw endomysium, i gliadynowe IgA

105 zł

Przeciwciała przeciw endomysium, i gliadynowe IgG

105 zł

Przeciwciała przeciw endomysium, i gliadynowe IgA i IgG (łącznie)

190 zł

Przeciwciała przeciw plemnikom IMF

80 zł

ALERGIA

PANEL ALERGENÓW MIESZANYCH

190 zł

PANEL ALERGENÓW POKARMOWYCH

190 zł

PANEL ALERGENÓW ODDECHOWYCH

190 zł